Tentoonstellingsvoorwaarden


1. Algemeen


1.1

De VZW CREATIVE FACTORY – FACTORY CREATION stelt een tentoonstellingsruimte van 140 vierkante meter ter beschikking:


GRATIS:
 • aan werkende leden.
 • aan kunstenaars en verenigingen op uitnodiging.

TEGEN EEN VERGOEDING:
 • op vraag van kunstenaars en verenigingen

1.2

De ruimte is geschikt voor het tentoonstellen van schilderijen, foto’s, multimediaprojecten, beeldhouwwerken en ruimtelijke installaties maar ook voor performances, filmopnames…


1.3

In principe staat de tentoonstellingsruimte 4 weken ter beschikking van de exposant:


 • 1 week, voor de openingsdatum, voor het opbouwen van de expositie.
 • 2 weken (3 weekends) voor de expositie.
 • 1 week, na het afsluiten van de expositie, voor het verwijderen van de tentoon-gestelde werken.

Aangepaste vergoedingen, voor verlengingen of verkort gebruik, zijn mogelijk.


1.4

Het gebruik van de tentoonstellingsruimte omvat de ruimte in naakte staat, inclusief verlichting. Presentatiematerialen zoals wissellijsten en sokkels worden, indien beschikbaar, gratis ter beschikking gesteld. Ontleende materialen die niet of beschadigd worden ingeleverd worden aan vervangingswaarde gefactureerd.


1.5

Kunstwerken, sokkels en andere elementen behorende tot de tentoonstelling die na 1 week niet werden weggehaald worden eigendom van de VZW CREATIVE FACTORY – FACTORY CREATION of op kosten van de exposant verwijderd.


1.6

Alle tentoonstellingen, al dan niet door de VZW georganiseerd, zijn gratis toegankelijk.


2. Aanvraag


2.1

Voor het gebruik van de tentoonstellingsruimte dient men, minstens 2 maanden voor openingsdatum, een aanvraag in te dienen.


Elke aanvraag vermeldt:


 • naam van de aanvrager of vereniging.
 • naam, adres, telefoon en e-mail van de verantwoordelijke.
 • de gewenste periode.
 • aard van de activiteit(en).
 • gewenste openingsuren.

De aanvraag wordt schriftelijk verstuurd naar:

 • VZW CREATIVE FACTORY
 • Renier Sniedersstraat 14
 • 2300 Turnhout

of via mail aan:


2.2

De raad van bestuur behoud zich het recht om, in onderling overleg, de aard van de activiteiten bij te sturen in functie van de tentoonstellingsruimte of, zonder bijkomende motivering, de aanvraag te weigeren.


3. Verantwoordelijkheden van de gebruiker


3.1

Elke exposant of vereniging is als organisator verantwoordelijk voor het naleven van voorschriften van gemeentelijke en provinciale aard, eventuele taksen op vertoningen en op de wet handelspraktijken.


3.2

De exposant of vereniging is tijdens de opbouw, afbraak en openingsuren verantwoordelijk voor zijn medewerkers en bezoekers. Hij of de vereniging is aansprakelijk voor eventuele schade in het atelier en oordeelt zelf of een verzekering tegen dit risico afgesloten dient te worden. De raad van bestuur kan, afhankelijk van het project, ten allen tijde een dergelijke verzekering eisen.


3.3

Bij een tentoonstelling staat de verantwoordelijke van de expositie in voor de verzekering tegen alle risico’s inzake brand, diefstal en beschadiging van de tentoongestelde voorwerpen en dit met een verzekeringspolis van ‘nagel tot nagel’ (van het transport heen tot het transport terug). Een duplicaat van het verzekeringscontract dient bij de overhandiging van de sleutel afgeleverd te worden


3.4

De exposant zorgt zelf voor:


 • het drukwerk van uitnodigingen en affiches conform onze huisstijl.
 • de verzending van uitnodigingen.
 • persberichten en contacten met pers.
 • permanentie tijdens de openingsuren.

4. De VZW CREATIVE FACTORY – FACTORY CREATION


4.1

De VZW CREATIVE FACTORY – FACTORY CREATION kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen of schade, van welke aard dan ook, tijdens de periode van 4 weken waarover de aanvrager over de tentoonstellingsruimte beschikt.


4.2

De VZW CREATIVE FACTORY – FACTORY CREATION kan, in overleg met de kunstenaar of organisatie, een provisie op de verkoop van kunstwerken eisen.


4.3

De VZW CREATIVE FACTORY – FACTORY CREATION zorgt voor de verspreiding van uitnodigingen aan zijn database met leden en geïnteresseerden. De verantwoordelijke van de expositie stelt daarvoor een uitnodiging en info digitaal ter beschikking van de VZW.


5. Tarieven


5.1

De vergoeding voor het gebruik van de tentoonstellingsruimte (4 weken) bedraagt:


 • 450 EURO
 • 125 EURO als borgsom.
 • De borgsom kan ingehouden worden:
  • bij beschadigingen aan de tentoonstellingsruimte en/of het atelier ongeacht de dekking door een verzekeringspolis.
  • beschadiging aan uitgeleende materialen.
  • als vergoeding voor het opruimen van achtergebleven materialen en dit met een minimum van 75 EURO.
 • De borgsom wordt na oplevering van de ruimte en de overhandiging van de sleutel teruggestort.
 • De catering op de openingsreceptie valt exclusief onder de bevoegdheid van de VZW CREATIVE FACTORY – FACTORY CREATION en bedraagt 225 EURO. Dit bedrag omvat de bediening en het serveren van 2 à 3 glazen fruitsap, witte of rode wijn.

Het bedrag van 800 EURO dient 1 maand voor openingsdatum gestort te worden op het rekeningnummer BE59 0011 4617 4026 van de VZW CREATIVE FACTORY – FACTORY CREATION met vermelding van de verantwoordelijke en de tentoonstellingsperiode.


De storting bevestigt het akkoord van de aanvrager met bovenvermelde voorwaarden.