Atelierbezoek


De VZW CREATIVE FACTORY- FACTORY CREATION organiseert voor verenigingen, scholen en groepen bezoeken aan het atelier. Deze bezoeken kunnen gaan van een gewone rondleiding met achtergrondinformatie over de kunstenaars en de gebruikte technieken tot exclusieve recepties of nocturnes.


Voor afspraken of bijkomende informatie richt u zich tot:


Marc Vandendriessche
0475 78 71 92
marc_vdd@hotmail.com