Lidmaatschap


Het lidmaatschap van de VZW CREATIVE FACTORY-FACTORY CREATION bestaat uit steunende en werkende leden.


Steunend lidmaatschap

Om je als steunend lid te engageren stort je jaarlijks een bedrag van 50 EURO op ons BNP PARIBAS FORTIS rekeningnummer BE59 0011 4617 4026. Met deze storting help je onze doelstellingen te realiseren.

Steunende leden worden op de hoogte gehouden van onze activiteiten en uitgenodigd op al onze openingsrecepties.


Vrienden van het atelier

Vrienden van het atelier zijn steunende leden die jaarlijks een bijdrage van 250 EURO storten. Ze helpen onze doelstellingen te realiseren en ondersteunen, in belangrijke mate, de dagelijkse werking van het atelier.


Vrienden van het atelier kunnen, jaarlijks, een kunstwerk kiezen uit onze ledenmap en worden door ons op de hoogte gehouden gehouden van onze activiteiten en uitgenodigd op al onze openingsrecepties.


Werkend lidmaatschap

Een werkend lid is als beeldend kunstenaar actief in het atelier en stort, in functie van zijn beschikbare werkruimte, een financiële bijdrage als deelname in de dagelijkse kosten en huur van het atelier.


Een werkend lid ondersteunt onze doelstellingen en draagt belangeloos bij tot de realisatie ervan.


De VZW, op haar beurt, promoot het werk van haar werkende leden. Zij kunnen éénmaal per jaar, en in overleg met de raad van bestuur, gratis gebruik maken van onze tentoonstellingsruimte en worden met hun biografie, een overzicht van hun werken en tentoonstellingskalender te vermelden op de website.


Om als werkend lid aanvaard te kunnen worden dient het kandidaat werkend lid een schriftelijke aanvraag in. De aanvraag omvat buiten een motivering ook een artistiek curriculum vitae dat dient verstuurd te worden naar:


VZW CREATIVE FACTORY – FACTORY CREATION
Ter attentie van Marc Vandendriessche
Renier Sniedersstraat 14
2300 Turnhout


Het kandidaat lid wordt daarna uitgenodigd voor een persoonlijke kennismaking.


De raad van bestuur neemt op haar eerstvolgende vergadering akte van de kandidaatstelling en beslist, onder meer in functie van het gesprek, de beschikbare werkruimte en de uit te oefenen discipline, over een al dan niet aanvaarding.


De beslissing van de raad van bestuur wordt schriftelijk aan het kandidaat werkend lid bekend gemaakt.