Mission statement


De VZW CREATIVE FACTORY – FACTORY CREATION heeft tot doel een belangrijke bijdrage te leveren aan de kunst- en cultuurbeleving in de Turnhoutse regio.


Om deze doelstelling te bereiken:

  • stelt de vereniging, tegen een vergoeding, atelierruimte ter beschikking aan beeldende kunstenaars.
  • stelt de vereniging, tegen een vergoeding*, tentoonstellingsruimte ter beschikking aan kunstenaars en culturele verenigingen.
  • organiseert de vereniging tentoonstellingen en cultuurbevorderende projecten
  • ondersteunt de vereniging via het project JONGE WOLVEN jonge kunstenaars.
  • zoekt de VZW naar samenwerkingsverbanden met gelijkaardige initiatieven, galeries en culturele instellingen.
  • organiseert de vereniging bezoeken aan het atelier.

logo

DE CREATIVE FACTORY – FACTORY CREATION
a non-deposited mark of artistic experiments:


Het logo verwoordt de filosofie van de vereniging als volgt:


CREATIVE:
de primaire behoefte van elk levend wezen om evolutie te garanderen.


FACTORY:
de emotionele abstractie van een historisch exponent van menselijke organisatie en ordening met de nadruk op het bewustzijn van een onderlinge verbondenheid.


a non-deposited mark:
niets kan gedeponeerd of geïsoleerd worden buiten zijn omgeving aangezien het een tijdelijke conclusie of synthese is ontstaan uit invloeden van een vorige analyse. De daaropvolgende synthese is de schakel voor een volgende analyse en garandeert een evolutie.


artistic experiments:
de ongebreidelde persoonlijke en creatieve vrijheid om alle bestaande mogelijkheden te gebruiken en te verbruiken in nieuwe entourages om op die manier, in elke analyse, nieuwe invalshoeken te vinden.


* zie galerie