Statuten


De CREATIVE FACTORY werd opgericht in 1984 onder de vorm van een Vereniging zonder Winstoogmerk. De oprichting van de VZW CREATIVE FACTORY – FACTORY CREATION werd bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 maart 1985 onder nummer 3110.


De statuten van de VZW werden herhaaldelijk gewijzigd, voor het laatst bij akte van
2 december 2014, en bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
11 december 2014.

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Turnhout op volgend adres:

VZW CREATIVE FACTORY
Renier Sniedersstraat 14
2300 TURNHOUT


Ondernemingsnummer

0426.419.522


Rekeningnummer

De vereniging beschikt over een bankrekening bij BNP PARIBAS FORTIS onder
het rekeningnummer BE59 0011 4617 4026


Bestuur


De werking van de vereniging wordt waargenomen door het dagelijks bestuur. Volgende bestuurders zijn, volgens de laatste akte, voor onbepaalde termijn benoemd:


Peter Maene : administratie,
Stef Van den Heuvel: communicatie,
Marc Vandendriessche: planning en financiën.


De Raad van Bestuur bestaat, volgens de laatste akte, uit:


Cyriel Van den Heuvel als voorzitter,
Hannelore Van Even als ondervoorzitter,
Marc Vandendriessche als secretaris-penningmeester,
en zijn voor onbepaalde tijd benoemd.


De raad van bestuur wordt in hun dagelijkse werking bijgestaan door een adviesraad. Deze adviesraad is een onafhankelijk orgaan binnen de vereniging en bestaat uit maximum 5 leden.


De raad van bestuur contacteert voor deze adviesraad personen uit de culturele, politieke en economische sector, die onze doelstellingen, op vrijwillige basis, met raad en daad ondersteunen.


De adviesraad begeleidt en adviseert de raad van bestuur bij:


  • het indienen van subsidieaanvragen en officiële dossiers.
  • het uitbouwen van een middellange en lange termijnvisie.
  • het organiseren van tentoonstellingen en culturele projecten.
  • de uitbouw van onze communicatie- en PR strategie.
  • de uitbouw van een netwerk op cultureel, sociaal, economisch en politiek vlak.