Biografie


Opleiding:

Atelier schilderen o.l.v. André Van den Sande, Stedelijke Academie, Turnhout
Schrijnwerker


Rik Hens, gepassioneerd schilder, fanaat van opera, klassieke muziek en bovenal liefhebber van erotiek.


In de schilderstijl van Rik Hens komen zijn voorliefde voor Italiaanse renaissanceschilders, Rubens en de moderne abstract expressionisten, zoals Willem De Kooninck tesamen.


In 1986 werd Rik Hens actief lid van de Creative Factory en ontpopte zich als een ware motor waarop de vereniging zich altijd kon beroepen.


De kruisbestuiving binnen het atelier werkte in zijn projecten en schilderijen sterk door. Nieuwe thema's zoals "Tekens worden vissen", "Circus Emotio", "Domus" en "Beelden uit de samenleving" kregen een projectmatige uitwerking. Hij stileerde en zuiverde elk thema van overtolligheid. Zo ontstonden triptieken, reeksen, doosjes en mapjes met werken in verschillende grafsche technieken die hij stuk voor stuk uitwerkte met veel liefde en oog voor detail. Poëtisch, soms speels en steeds met een humoristische knipoog.


Rik was niet alleen schilder maar ook schrijnwerker. De presentatie van zijn werk lag hem na aan het hart. Een hoogtepunt was het "Museum op Mensenmaat" dat nog steeds onderdak vindt in de Creative Factory.


In 2005 werden we geconfronteerd met zijn plots overlijden.


Contact:

Rik Hens
info@creative-factory.be